ธนพล เกสะวัฒนะ

ข้าพเจ้ามีความสามารถในการตัดต่อคลิปด้วย Premier , Capcut และข้าพเจ้ามีคติประจำตัวที่ว่า

“เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไป”

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สำเร็จปีการรศึกษา 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนตากพิทยาคม สำเร็จปีการรศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนตากพิทยาคม สำเร็จปีการรศึกษา 2567

นายธนพล เกสะวัฒนะ

ชื่อเล่น ปอนด์หนอม อายุ 17 ปี เลือดกรุ๊ป B สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ แผนการเรียน โครงการ SMTE

ข้าพเจ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าข้าพเจ้านั้นสนใจทางด้านนี้และได้พยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้ามีความถนัดทางด้านการตัดต่อวิธีโอด้วย Premier Pro, Capcut และชอบที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอๆ

เกียรติบัตร

ปี 2565

แข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน BCG ระดับมัธยมปลายได้รางวัลรองชนะเลิศ

ปี 2565

เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการ Samsung Solve for Tomorrow รายการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดแบบ S T E M

ปี 2566

เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ปี 2566​

เข้าร่วมโครงการ The AI Innovators Project 2023 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก​

ปี 2566​

เข้าร่วมโครงการ MAKER ROBOTICS CHALLENGE 2023 ณ The Hub รังสิต​

ปี 2566​

เข้าค่ายการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (รอบ Portfolio)

กิจกรรม

ฝึกประสบการณ์ ณ ห้างหุ้นส่วนตากคอมพิวเตอร์

ฝึกประสบการณ์ ณ ห้างหุ้นส่วนตากคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 ถึง 11 มีนาคม 2567

ในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้พวกผมได้รับความรู้มากมาย ทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น การประกอบคอมพิวเตอร์ การลงวินโดว์ การซ่อมคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆอีกมากมาย

เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ตาก ได้ฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ สัตว์ปีก และยังได้ความรู้เกี่ยวกับโค พันธุ์โคในจังหวัดตาก วันที่ 18-20 กันยายน 2566

เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาคบเพลิงแดงภายในโรงเรียนตากพิทยาคม และได้รับหน้าที่เป็นพี่สตาฟกีฬา คอยควบคุมและดูแลน้องๆด้านกีฬาต่างๆ

ได้ร่วมทำบุญในกิจกรรมวันธรรมสวนะ ที่ วัดโพธาราม พร้อมกับเพื่อนๆ คุณครู และ ชาวบ้าน

หมวดหมู่ทั้งหมด

ดูพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม

ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ  ความน่าสนใจ และอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมาย